วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ของมีค่า

ของมีค่าสำหรับใครสิ่งใดหนอ
ของมีค่าคนต่างก็รักษาไว้
ของมีค่าเฝ้ารักษาอย่าหายไป
ของสิ่งใดเฝ้าจ้องไว้หายใดจา


ธาตุ

ธาตุดินเอยหนักเอยมีน้ำหนัก
ธาตุน้ำตักช่ังตวงวัดมวลเหลวไหล
ธาตุลมเอยวัดกักได้ใส่สิ่งใด
ธาตุไฟไหนชั่งวัดได้ชั่งไหนกัน

มวล


เหมือนของยากสี่อย่างร่างตั่งยาก

เหมือนสิ่งยากได้สังขารท้องทานไหน
เหมือนสิ่งยากที่พบพระสัจธรรมใจ
เหมือนส่ิงใหญ่ยิ่งยากเย็นพุทธธง


เวลาของความรักย่อมมีหมด

เวลาของที่สดย่อมมีเหี่ยว
เวลามีมากหมดหรือหน่อยเดียว
เวลาเที่ยวท่องที่เหลือเรืออับปาง
เวลาบางร่างกายตายกำหนด
เวลาหดบางร่างกายไร้ความเกิด
เวลาร่างถึงร้อยปีหรือเดือนวันเชิด
เวลาเปิดเวลาปิดแล้วแต่วาง
เวลากำหนดให้กายกำหนด
เวลาปลดเวลาปล่อยรอยกรรมจาก
เวลาตั่งใจบุญมีผลมาก
เวลาพรากตั่งใจมากมีผลมากมีผลธรรม
เวลาของแก้วน้ำยอ
่มนับหมด เวลาของถังถดหรืออ่างหนอ เวลาของเหยือกแก้วโลหะกอ เวลาของโอ่งหนอตุ่มแสนดี เวลาของเสื้อสวยใส่มากเก่า เวลารองเท้าเราต่างไหนนี่ เวลาของบางอย่างอยู่นานปี เวลาของบางที่นาทีเดียว เวลาของมีอยู่ตรงได้นาน เวลาของสังขารแตกต่างขอ เวลาของบางอย่างกำมะลอ เวลาอายุยออายุยา

เวลาของโมฆะ

เวลาของโมฆะก็มีหยุด
เวลาสุดสิ้นโมฆะเริ่มธรรมใหม่
เวลาของโมฆะยังหมดได้
เวลาของวันใหม่ไม่เปล่าจริง

งู


ถิ่นดินงูรัดรัดผู้เหยื่อใยผก
รัดรัดฉกฉกาจกรรมอาฆาตไหน
รัดเเล้วคลายคลายแล้วขย้ำรัดใดใด
รัดแบบในในถนัดชอบรัดเอย

ใต้ดิน


ใต้ดินมีอากาศน้อยหรือมาก
ใต้ดินหากไร้อาหารนานแค่ไหน
ใต้ดินมีธาตุแร่ปุ๋ยปลูกอะไร
ใต้ดินในมีสิ่งช่วยต้นไม้งาม

นก


นกเสรีจริงหรือไม่ในเสรี
นกบินนี่นกบินได้ในเหินหาญ
นกเสรีมีผืนฟ้าแผ่นโผนาน
นกใดย่านนานนาบินถิ่นนกใด

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไม่แตกต่างฤาแตกต่างไร้แตกต่าง

วรรณไม่ต่างไร้แตกต่างร่างต่างแตก
แตกต่างกันวันเกิดป่วยม้วยต่างแยก
แตกต่างแตกสิ่งแตกต่างสรรค์สร้างใด

วันไม่แตกไม่แตกแยกความแตกต่าง
แตกหรือต่างห่างความคิดรู้ต่างไหน
ไร้แตกต่างหมดปัญหาจริงหรือไร
แตกต่างไปแตกต่างมาหาต่างกัน

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทานให้สิ่งใดย่อมได้รับผลช้าเร็วแล้วแต่บ่อ

ทานต่อผลทับทวีคูณดั่งห้วงบุญผู้รับ
ทานมากได้น้อยพื้นธรรมจับ
ทานรับมากแม้เคยทำเพียงนิดเดียว

ทานให้ผู้บุญเลิศล้ำแม้ไม่หวังผลกลับ
ทานให้ผู้เลิศรับมากอริยาอรหัต
ทานให้โพธิสัตย์อัตตาวิชชาทัศน์
ทานจัดให้ส่งตรงเธอรับทาน

ทานให้ความรู้ย่อมได้รับความรู้ผล
ทานให้ผลให้แสงสว่างย่อมได้ที่สว่าง
ทานให้ที่เย็นใจใจเย็นชื่นบาน
ทานให้บ้านได้บ้านตอบแทน
ทานให้พาหนะรวดเร็วลัดแล่น
ทานแก่นธรรมแท้แน่ได้แก่น
ทานยารักษาให้ทันทันแดน
ทานให้สบายแสนสุขสมอารมณ์ดี

ทาน

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดูเช่นนั้นดูเช่นโน้นดูเช่นนี้

ดูเช่นหนี้ดูเช่นโน้นดูเช่นไหน
ดูภาพภาพดูข่าวข่าวดูใครใคร
ดูอย่างไรดูในธรรมดำ่ทุกข์วาง

เจี๋ยน

อโหสินะกรรมมั่นกำจริง

อโหสิ่งในอััคโขอโหหัน
อโหเหตุอโหหัดอโหกัน
อโหสรรค์อโหสิ่งจริงโอ้โฮ

อโหกรรมนำใหญ่มากงานยากหมด
อโหกฏกฏกำใหญ่ในงานกาก
อโหโอ้วัฏจักรหมุนวนพราก
อโหจากไม่จากเลยไม่จากใจ
อโหสัตย์คำตระบัตตัดสะดวก
อโหพวกอโหพร่อยรอยกรรมบาก
อโหยุทธนายงค์คงต้องพราก
อโหรากอโหราอโหบุญ
อโหจิตอโหกิจอโหศักดิ์
อโหนักเพียรสร้างดีมีอยู่หรือ
อโหร้ายเพียรสร้างบาปมีมากฤา
อโหถืออโหทัศนะธรรม

รอยมือรอยเท้า

รอยมือขาดขวาตบตายซ้ายต่อยสลบ
รอยเท้าสบขาดทำลายร้ายกรรมหลัง
รอยมือขาดทำร้ายใครใจร้ายจัง
รอยเท้าหลังหนักแผ่นพื้นพสุธา


วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยาก

กินยากมากกินตามปากหรือที่จิต
เดินยากกิจแนวชีวิตเดินมรรคยาก
ยืนยากสิทธิสิทธิที่จิตสิทธิหลาก
นอนยากมากบางคนตรากตรำกรำงาน

นั่งยากแท้คนหลังแอ้สันหลังอ่อน
หายากผ่อนสท้อนทานทานในท่าน
ลืมยากเหลือลืมตาหลับลืมเห็นกาล
จ่ายยากนานดานจ่ายยากตรากตรำมา

ระบายยากเพราะมีกากหรือยึดเกาะ
ใจยากเจาะปลดลดเลาะของของฉัน
จนยากไหนจนยากในทานธรรมทัณฑ์
รวยยากฉันท์สังขารกั้นช่วยสนใคร

อ่านยากเหลือทรัพย์ซ้อนเจือศัพท์อักษร
มองยากสอนช่างซับซ้อนมองไม่กล้า
ดูยากยิ่งกิเลสจริงขุ่นเคืองลา
สบยากหน้าเราต่างนาไม่เหมือนดู

แก่ยากย่นหลไม่แก่ไม่แก่หน้า
เกิดยากมาครายากกรรมคำยากขันธ์
ป่วยยากเหลือไม่คลุมเครืออบายวรรณ
ตายยากนั้นยึดกำขันธ์วันรักตัว

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐีนวโกฐ

เศรษฐีเศรณีมีฐานฐาน
เศรษฐีทานอุปปัทฐานาอุปถัมถ์
เศรษฐีเยี่ยมเศรษฐียอดทัยยะธรรม
เศรษฐีสัมบัติสุขมานาสุขแดน

สาธุสาธุสาธุ 

ไร้อันดับ

ในความตายไร้อันดับนับใครก่อน
ในความก่อนในความหลังตั่งตรงไหน
ในความจากพรากของรักมากน้อยใด
ในความใหญ่ในความเล็กร่างแข็งรา
ในไร้รู้อันดับไร้ในนับก่อน
ในนับย้อนในนับยังไร้นับร่าง
ในความรักมากก็จากพรากใจวาง
ในลาร้างห่างจากแล้วอันดับใจ
ในความจากพรากต้องเลือกใช่เลือกได้
ในความร้ายแรงอันดับนับสิ่งไหน
ในความรู้สูงอันดับตายโรคใด
ในความกายสวยที่สุดยืดยาวยงค์
ในไร้อันดับในรักอันดับร้าย
ในไร้กายใจความรักมั่นฤาผอง
ไร้อันดับนับวางจับก่อนหลังจอง
ไร้อัตต์ต้องไร้อัตตังไร้อัตตรา