วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทานให้สิ่งใดย่อมได้รับผลช้าเร็วแล้วแต่บ่อ

ทานต่อผลทับทวีคูณดั่งห้วงบุญผู้รับ
ทานมากได้น้อยพื้นธรรมจับ
ทานรับมากแม้เคยทำเพียงนิดเดียว

ทานให้ผู้บุญเลิศล้ำแม้ไม่หวังผลกลับ
ทานให้ผู้เลิศรับมากอริยาอรหัต
ทานให้โพธิสัตย์อัตตาวิชชาทัศน์
ทานจัดให้ส่งตรงเธอรับทาน

ทานให้ความรู้ย่อมได้รับความรู้ผล
ทานให้ผลให้แสงสว่างย่อมได้ที่สว่าง
ทานให้ที่เย็นใจใจเย็นชื่นบาน
ทานให้บ้านได้บ้านตอบแทน
ทานให้พาหนะรวดเร็วลัดแล่น
ทานแก่นธรรมแท้แน่ได้แก่น
ทานยารักษาให้ทันทันแดน
ทานให้สบายแสนสุขสมอารมณ์ดี

ทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น