วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐีนวโกฐ

เศรษฐีเศรณีมีฐานฐาน
เศรษฐีทานอุปปัทฐานาอุปถัมถ์
เศรษฐีเยี่ยมเศรษฐียอดทัยยะธรรม
เศรษฐีสัมบัติสุขมานาสุขแดน

สาธุสาธุสาธุ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น