วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ดูเช่นนั้นดูเช่นโน้นดูเช่นนี้

ดูเช่นหนี้ดูเช่นโน้นดูเช่นไหน
ดูภาพภาพดูข่าวข่าวดูใครใคร
ดูอย่างไรดูในธรรมดำ่ทุกข์วาง

เจี๋ยน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น