วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อโหสินะกรรมมั่นกำจริง

อโหสิ่งในอััคโขอโหหัน
อโหเหตุอโหหัดอโหกัน
อโหสรรค์อโหสิ่งจริงโอ้โฮ

อโหกรรมนำใหญ่มากงานยากหมด
อโหกฏกฏกำใหญ่ในงานกาก
อโหโอ้วัฏจักรหมุนวนพราก
อโหจากไม่จากเลยไม่จากใจ
อโหสัตย์คำตระบัตตัดสะดวก
อโหพวกอโหพร่อยรอยกรรมบาก
อโหยุทธนายงค์คงต้องพราก
อโหรากอโหราอโหบุญ
อโหจิตอโหกิจอโหศักดิ์
อโหนักเพียรสร้างดีมีอยู่หรือ
อโหร้ายเพียรสร้างบาปมีมากฤา
อโหถืออโหทัศนะธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น