วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ธาตุ

ธาตุดินเอยหนักเอยมีน้ำหนัก
ธาตุน้ำตักช่ังตวงวัดมวลเหลวไหล
ธาตุลมเอยวัดกักได้ใส่สิ่งใด
ธาตุไฟไหนชั่งวัดได้ชั่งไหนกัน

มวล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น