วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เวลาของโมฆะ

เวลาของโมฆะก็มีหยุด
เวลาสุดสิ้นโมฆะเริ่มธรรมใหม่
เวลาของโมฆะยังหมดได้
เวลาของวันใหม่ไม่เปล่าจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น