วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไร้อันดับ

ในความตายไร้อันดับนับใครก่อน
ในความก่อนในความหลังตั่งตรงไหน
ในความจากพรากของรักมากน้อยใด
ในความใหญ่ในความเล็กร่างแข็งรา
ในไร้รู้อันดับไร้ในนับก่อน
ในนับย้อนในนับยังไร้นับร่าง
ในความรักมากก็จากพรากใจวาง
ในลาร้างห่างจากแล้วอันดับใจ
ในความจากพรากต้องเลือกใช่เลือกได้
ในความร้ายแรงอันดับนับสิ่งไหน
ในความรู้สูงอันดับตายโรคใด
ในความกายสวยที่สุดยืดยาวยงค์
ในไร้อันดับในรักอันดับร้าย
ในไร้กายใจความรักมั่นฤาผอง
ไร้อันดับนับวางจับก่อนหลังจอง
ไร้อัตต์ต้องไร้อัตตังไร้อัตตรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น