วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยาก

กินยากมากกินตามปากหรือที่จิต
เดินยากกิจแนวชีวิตเดินมรรคยาก
ยืนยากสิทธิสิทธิที่จิตสิทธิหลาก
นอนยากมากบางคนตรากตรำกรำงาน

นั่งยากแท้คนหลังแอ้สันหลังอ่อน
หายากผ่อนสท้อนทานทานในท่าน
ลืมยากเหลือลืมตาหลับลืมเห็นกาล
จ่ายยากนานดานจ่ายยากตรากตรำมา

ระบายยากเพราะมีกากหรือยึดเกาะ
ใจยากเจาะปลดลดเลาะของของฉัน
จนยากไหนจนยากในทานธรรมทัณฑ์
รวยยากฉันท์สังขารกั้นช่วยสนใคร

อ่านยากเหลือทรัพย์ซ้อนเจือศัพท์อักษร
มองยากสอนช่างซับซ้อนมองไม่กล้า
ดูยากยิ่งกิเลสจริงขุ่นเคืองลา
สบยากหน้าเราต่างนาไม่เหมือนดู

แก่ยากย่นหลไม่แก่ไม่แก่หน้า
เกิดยากมาครายากกรรมคำยากขันธ์
ป่วยยากเหลือไม่คลุมเครืออบายวรรณ
ตายยากนั้นยึดกำขันธ์วันรักตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น