วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไม่แตกต่างฤาแตกต่างไร้แตกต่าง

วรรณไม่ต่างไร้แตกต่างร่างต่างแตก
แตกต่างกันวันเกิดป่วยม้วยต่างแยก
แตกต่างแตกสิ่งแตกต่างสรรค์สร้างใด

วันไม่แตกไม่แตกแยกความแตกต่าง
แตกหรือต่างห่างความคิดรู้ต่างไหน
ไร้แตกต่างหมดปัญหาจริงหรือไร
แตกต่างไปแตกต่างมาหาต่างกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น