วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

งูกินหาง

งูกินหางกินหางงูจากท้ายแถว
กินเรียงแนวหรืออย่างไรเริ่มที่หัว
งูกินกลางมีบางแหล่งกลางลำตัว
งูกินหัวงูกินกลางหางแถวทำ

อันความพลากจากกันในไร้ลำดับ
ไม่บอกนับจับใครกอ่นอยู่นานกว่า
ไม่นับเลยอายุมากหรือน้อยลา
คนมากกว่าอายุน้อยลำดับกลาง
อายุน้อยพลัดพรากจากก็โศก
อายุโลกเวลามากใยพรากช้า
บ้างอยู่กลางกลางลำดับกลับจากลา
เวลาช้าเวลาเร็วพรากจากกัน
บ้างพ่อตายก่อนแม่พลัดไปก่อน
บ้างแม่ก่อนตายจากพรากลูกพ่อ
บ้างลูกตายก่อนพ่อแม่กรรมใดครอ
บ้างพ่อก็จากใกล้กันลูกแม่ไป
บ้างหลานตายกลายก่อนไม่ย้อนกลับ
บ้างก็ตายตามลำดับอายุขัย
บ้างเพื่อนเท่าอายุกันตายเหมาไป
บ้างเท่าไม่แต่ไม่เท่าเยาชรา

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ฆ่าค่าข้าฆ่าฆ่าตัวตนฆ่า

หรือฆ่าข้าค่าฆ่าพ่อแม่ขันธ์
หรือฆ่าข้าค่าฆ่าศัตรูวัน
หรือฆ่าหั่นข้าของรักมักฆ่าใคร
หรือข้าฆ่าค่าฆ่าข้าฆ่าเขา
ฆ่าของเราเขาบนหัวบัวอาหาร
ฆ่าค่าข้าค่าข้าตะกอนกาล
ค่าประหารผลาญข้าฆ่าค่าตน
ฆ่าลูกตนข้าลูกคนใช่ลูกคน
ฆ่าเมียคนฆ่าเมียคนอื่นฆ่าเขา
ฆ่าผัวคนฆ่าฆ่าผัวพ้นสงบเบา
ฆ่าแม่เขาฆ่าแม่เราพลัดพรากกัน
ค่าลูกเขาค่าลูกเราฆ่าลูกข้า
ค่าผัวข้ามีข้าค่าข้าสว่างใส
ค่าเมียค่าข้าสูงฆ่าฆ่าทำไม
ฆ่าเพื่อใครใครเพื่อฆ่าค่าสูงคอน
ฆ่าเหนือฆ่าข้าเหนือข้าค่าเหนือค่า
ข้ามาฆ่าข้าไม่มาฆ่าหมดเหมา
ข้าหมดฆ่าฆ่ามีค่าหาใช่เบา
ข้าหมดเขาเขาไม่หมดค่าฆ่าข้าใคร
ฆ่าศีลห้าข้าศีลห้าค่าศีลห้า
ฆ่าค่าหาข้าข้าข้าค่าศีลสรรค์
ฆ่าคนฆ่าฤาลูกฆ่าพ่อแม่กัน
ค่าลูกฉันฆ่าลูกฉันนั่นลูกใคร
ค่าลูกฆ่าฆ่าค่าผัวฆ่าฆ่าค่าฆ่า
ข้าต้องฆ่าค่าต้องหาค่าข้าขน
ข้าแบกฆ่าค่าแบกข้าค่าฆ่าคน
ฆ่าหมดขนคนแบกฆ่าค่าฆ่าคอน
ค่าข้าฆ่าศีลรักษาฆ่าตั่งเจต
ฆ่าเป็นเหตุเจตในฆ่าทำลายขันธ์
ขันธ์ร่างฆ่าข้าร่างค่าฆ่ารักกัน
ค่ามีขันธ์ขันธ์มีฆ่าข้าฆ่าคน
ข้าเลือกฆ่าข้าเลือกค่าข้าเลือกข้า
ข้าหมดฆ่าฆ่าหมดค่าค่าหมดฆ่า
ข้าไร้ฆ่าค่าไร้ฆ่าหยุดฆ่านั่น
ข้ามีฆ่าไปทำไมฆ่าเขายัน
ข้าค่านั้นวันไม่ฆ่าฆ่าหมดฤา

หมด

หมดบุญหมดบาปหมดกรรมใด
หมดสิ่งไรหมดสิ่งลวงหวงสิ่งรัก
หมดความยอดหมดความยงค์หมดกรรมหลัก
หมดมุ่งหักหมายหนักหมดกฏเกณฑ์ธรรม
หมดเวลาหมดหน้าที่หมดหนี้สิน
หมดเรื่องกินหมดเรื่องกำยอดบุญพัก
หมดสิ่งยื้อหมดส่วนย่านหรือยากหนัก
หมดมีมักเติมเสริมใหม่ไม่หมดมี
หลงเจ้าเจ้าหลงมีเจ้าของ

หลงร้องบอกเห่าเป็นข่าว
หลงหมาเจ้าของไหนอุปโหลกเมา
หลงเจ้าเจ้าหลงจริงฤา
หลงเจ้าหมาหลงตัวหนึ่ง
หลงซึ่งเขาตั่งนามให้
แล้วแต่ใครตั่งชื่อไร
หลงไปหลงมาลาตรง
หลงหมาเจ้าเอยชีพจิต
หลงผิดหลงถูกชื่อไข
หลงดีหลงชั่วหลงไร
หลงใครรู้ได้จิตเอย
หลงสร้างภาพไว้ในภักดิ์
หลงรักภักดิีจริงหรือ
หลงเอยเขาสร้างให้คือ
แท้ชื่อเขาตั่งให้นาม
ข่าวไทยรัฐวันที่26กันยายน2559
มีสุนัขตัวหนึ่งถูกรถชนตาย
ได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีคนตั่งชื่อมันว่าเจ้าหลง
มันมีกุศลมากเพราะอะไรมันถึงโดนรถชนตาย?
ทั้งๆที่มีคนบอกว่ามันยืนรออะไรบางอย่างอยู่ข้างถนน
ถ้ามันรู้ขนาดนั้นมันทำไมไม่หลบรถ^^
หรือมีคนตั่งใจเหยียบหมา
หรือเขาสร้างปริศนาธรรม
อะไรบางอย่างถึงกับต้องฆ่าหมา
ให้เข้าใจคำว่าหมาข้างถนน
ที่มันไม่มีเจ้าของหรือหมาที่มันความจำเสื่อม
ไม่รู้ว่าที่ยืนที่ปลอดภัย
ยืนรอความตายที่ข้างทางนั้น^^