วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ฆ่าค่าข้าฆ่าฆ่าตัวตนฆ่า

หรือฆ่าข้าค่าฆ่าพ่อแม่ขันธ์
หรือฆ่าข้าค่าฆ่าศัตรูวัน
หรือฆ่าหั่นข้าของรักมักฆ่าใคร
หรือข้าฆ่าค่าฆ่าข้าฆ่าเขา
ฆ่าของเราเขาบนหัวบัวอาหาร
ฆ่าค่าข้าค่าข้าตะกอนกาล
ค่าประหารผลาญข้าฆ่าค่าตน
ฆ่าลูกตนข้าลูกคนใช่ลูกคน
ฆ่าเมียคนฆ่าเมียคนอื่นฆ่าเขา
ฆ่าผัวคนฆ่าฆ่าผัวพ้นสงบเบา
ฆ่าแม่เขาฆ่าแม่เราพลัดพรากกัน
ค่าลูกเขาค่าลูกเราฆ่าลูกข้า
ค่าผัวข้ามีข้าค่าข้าสว่างใส
ค่าเมียค่าข้าสูงฆ่าฆ่าทำไม
ฆ่าเพื่อใครใครเพื่อฆ่าค่าสูงคอน
ฆ่าเหนือฆ่าข้าเหนือข้าค่าเหนือค่า
ข้ามาฆ่าข้าไม่มาฆ่าหมดเหมา
ข้าหมดฆ่าฆ่ามีค่าหาใช่เบา
ข้าหมดเขาเขาไม่หมดค่าฆ่าข้าใคร
ฆ่าศีลห้าข้าศีลห้าค่าศีลห้า
ฆ่าค่าหาข้าข้าข้าค่าศีลสรรค์
ฆ่าคนฆ่าฤาลูกฆ่าพ่อแม่กัน
ค่าลูกฉันฆ่าลูกฉันนั่นลูกใคร
ค่าลูกฆ่าฆ่าค่าผัวฆ่าฆ่าค่าฆ่า
ข้าต้องฆ่าค่าต้องหาค่าข้าขน
ข้าแบกฆ่าค่าแบกข้าค่าฆ่าคน
ฆ่าหมดขนคนแบกฆ่าค่าฆ่าคอน
ค่าข้าฆ่าศีลรักษาฆ่าตั่งเจต
ฆ่าเป็นเหตุเจตในฆ่าทำลายขันธ์
ขันธ์ร่างฆ่าข้าร่างค่าฆ่ารักกัน
ค่ามีขันธ์ขันธ์มีฆ่าข้าฆ่าคน
ข้าเลือกฆ่าข้าเลือกค่าข้าเลือกข้า
ข้าหมดฆ่าฆ่าหมดค่าค่าหมดฆ่า
ข้าไร้ฆ่าค่าไร้ฆ่าหยุดฆ่านั่น
ข้ามีฆ่าไปทำไมฆ่าเขายัน
ข้าค่านั้นวันไม่ฆ่าฆ่าหมดฤา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น