วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

งูกินหาง

งูกินหางกินหางงูจากท้ายแถว
กินเรียงแนวหรืออย่างไรเริ่มที่หัว
งูกินกลางมีบางแหล่งกลางลำตัว
งูกินหัวงูกินกลางหางแถวทำ

อันความพลากจากกันในไร้ลำดับ
ไม่บอกนับจับใครกอ่นอยู่นานกว่า
ไม่นับเลยอายุมากหรือน้อยลา
คนมากกว่าอายุน้อยลำดับกลาง
อายุน้อยพลัดพรากจากก็โศก
อายุโลกเวลามากใยพรากช้า
บ้างอยู่กลางกลางลำดับกลับจากลา
เวลาช้าเวลาเร็วพรากจากกัน
บ้างพ่อตายก่อนแม่พลัดไปก่อน
บ้างแม่ก่อนตายจากพรากลูกพ่อ
บ้างลูกตายก่อนพ่อแม่กรรมใดครอ
บ้างพ่อก็จากใกล้กันลูกแม่ไป
บ้างหลานตายกลายก่อนไม่ย้อนกลับ
บ้างก็ตายตามลำดับอายุขัย
บ้างเพื่อนเท่าอายุกันตายเหมาไป
บ้างเท่าไม่แต่ไม่เท่าเยาชรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น