วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

หมด

หมดบุญหมดบาปหมดกรรมใด
หมดสิ่งไรหมดสิ่งลวงหวงสิ่งรัก
หมดความยอดหมดความยงค์หมดกรรมหลัก
หมดมุ่งหักหมายหนักหมดกฏเกณฑ์ธรรม
หมดเวลาหมดหน้าที่หมดหนี้สิน
หมดเรื่องกินหมดเรื่องกำยอดบุญพัก
หมดสิ่งยื้อหมดส่วนย่านหรือยากหนัก
หมดมีมักเติมเสริมใหม่ไม่หมดมี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น