วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรงกันข้าม

หมดนั้นมีเต็มเต็มแล้วก็ย่อมมีหมด
สูงแล้วต่ำลดลดแล้วเพิ่มสูงใดหนา
ขึ้นแล้วลงได้ลงได้ขึ้นได้ใดนา
ใสแล้วขุ่นตาตาขุ่นแล้วใสใดคง
สวยกลับไม่สวยไม่สวยหรือมาสวยใดเปลี่ยน
หดแล้วยืดเพียรยืดแล้วหดสั้นท่านว่า
ไกลแล้วมาใกล้ใกล้แล้วมาไกลใจตา
ยาวแล้วสั้นว่าสายตายาวสั้นอันใด
ของแตกสลายนำมารวมได้ใช้ไร
ผิวแต่งตึงเรียบผลไม้เปลี่ยนเหี่ยวเน่างอมไหง
ความตายเกิดดับเกิดขึ้นเปลี่ยนแปรภาพใคร
ใหญ่กลับเล็กได้เล็กแล้วมาใหญ่ธรรมมา


วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

นิร

นิรทุกข์นิรโทษนิรภัย
นิรนัยนิรกายนิรผ่อง
นิรไกลนิรใกล้นิรกรอง
นิรมลนิรหมองนิรมา
นิรหน่ายนิรเหนื่อยนิรแนว
นิรแผ้วนิรพาลนิรผิด
นิรเรื่องนิรโรคนิรทิศ
นิรจิตนิรเจตนิรจง
นิรดีนิรชั่วนิรตน
นิรผลนิรพ่ายนิรหนา
นิรหมายนิรหมอกนิรตา
นิรหานิรเห็นนิรกรรม
นิรให้นิรหวลนิรหัด
นิรปรัชญ์นิรปันนิรป่า
นิรใจนิรจากนิรครา
นิรฐานิรฐานนิรทำ
นิรเนื่องนิรเหนี่ยวนิรหน่วง
นิรทวงนิรธรรมนิรไฝ่
นิรฝืนนิรฝึกนิรใคร
นิรใดนิรเดินนิรเดียน
นิรดาวนิรเดือนนิรแดน
นิรแผนนิรผังนิรไต๋
นิรเบียนนิรบิดนิรใบ
นิรใหญ่นิรเล็กหรื

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

สงค์

สงค์ส่งสงส่งสารส่งสุขสรรค์
สงค์ส่งสั้นสันต์ส่งสงค์ส่งสุขศานต์
สงค์สิทธ์ส่งสงค์สงสารแสนซมซาน
สงค์สุขสารสุขแสนสาศาลสุดทรง

ก่อนและหลังการเกิดดับวับวุ้งวิ้ง

ก่อนเกิดสิ่งก่อนก่อนและเก่าก่อน
ก่อนและหลังต่างสิ่งใดหลังก่อนย้อน
หลังก่อนก่อนก่อนและหลังประโยชน์ใย

โลกกับเงา

โลกกับเงาเงาของโลกรับเงาแหล่ง
เงาไหนแห่งเงารูปเหตุแสงส่องหล้า
เงาวัตถุเงาวัตถะแสงสาดครา
เงาไม้ว่าร่มเงามาที่พักใคร
เงาของบ้านเงาเขาบังเงาปิดปก
เงาในโลกเงาร่มเย็นเงาเเห่งไหน
เงาแสนดีเงาแสนร้ายเงางามใด
เงาอาศัยเงาธรรมใดเงาแสนดี

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุกขณะกายทุกขณะวาจาทุกขณะหัวใจ

ทุกขณะที่ใดทุกขณะมอบให้ทุกขณะเขารับ
ทุกขณะแห่งไหนขณะทรัพย์ศีลใจฤาทรัพย์สินสุขสนับ
ทุกขณะมรรคนับทุกขณะกุศลาทุกขณะลาไป
ทุกขณะว่าจริงทุกขณะใจจริงทุกขณะคิดจริง
ทุกขณะบวกยิ่งทุกขณะลบสิ่งทุกขณะระหารไข
ทุกขณะทำร้ายทุกขณะทำลายทุกขณะฆ่าใคร
ทุกขณะหมุนไปทุกขณะใจจับรับหน้าที่คลอนแคลน
ทุกขณะมั่นคงทุกขณะหมุนลงทุกขณะหมุนขึ้น
ทุกขณะปลงถึงทุกขณะปลงทนทุกขณะรับใช้
ทุกขณะทุกคณะทุกพละพลพลากายาพูดใด
ทุกขณะของใจทุกในวาจาทุกวาจาใจ

มั่นคงไม่มั่นคงหัวโหม่งโลก
มั่นคงไม่มั่นคงค่ำหงายได้
มั่นคงไม่มั่นคงคำเปลี่ยนใคร
มั่นคงไม่มั่นใจใจคนคน
มั่นคงไม่มั่นคงรับใช้ใคร
มั่นคงไม่มั่นไหนไหวทุกที่
มั่นคงไม่มั่นคงพลิกพูดมี
มั่นคงไม่มั่นที่มั่นในใคร
มั่นคงไม่มั่นคงบิดไปมา
มั่นคงไม่มั่นคราเต็มใจไว้
มั่นคงไม่มั่นคงทำเพื่อใจ
มั่นคงไม่มั่นไขไม่มีคง
มั่นคงให้ดิ่งลงมั่นคงสูง
มั่นคงไม่มั่นปูนความดีใส่
มั่นคงไม่มั่นขอดคนหลอกใจ
มั่นคงทุกสิ่งใสไม่ระวน

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทุกขณะ

ความจริงทุกขณะร่างกายความคิดร่างร้ายความความคิดร่างดี
ความจริงร่างกายทุกข์มีร่างในร่างนี้ร่างมีไว้ใช้
ความจริงร่างกายเป็นทุกนำมาเพื่อประโยชน์รับใช้ร่างใคร
ความจริงร่างกายนำไปพบเรื่องยิ่งใหญ่พบเรื่องธรรมดา

ความจริงร่างขันธ์นำมาเพื่อคอยรักษาร่างเขาฤาคง
ความจริงร่างกายประสงค์ร่างกายมั่นคงของเราก่อนเขา
ความจริงร่างกายประโยชน์ร่างขันธ์มีโทษรับไว้หนักเบา
ความจริงร่างกายโรคเร้าเพราะผลักร้ายเร้าร่างกายร่างมี

ความจริงขณะหัวคิดสุงสุดชีวิตร่างฤทธิ์ทำได้
ความจริงขณะร่างใครกายบังคับร่างให้บังคับร่างรับ
ความจริงกำยำร่างกายกำเนิดร่างหน่ายหรือแข็งแรงกัปป
ความจริงมีร่างไว้นับหากไร้ร่างกัปปตัวตนดีใด