วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ความเมตตาเหนือทุกอย่างจริงไหม
เมตตาใดตะพรือพืดยึดพือผิด
เมตตากิจเมตตาเกินทางเดินทิศ
เมตตาจิตช่วยได้ใดในไร้ตา

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โยชน์

โยชน์หนึ่งยาวใกลหรือใกล้_
โยชน์ใยยาวกาลนานนัก
โยชน์ใกล้หรือไรใกลมาก_
โยชน์หากลดลงคงเทียว


วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ดอง

ดองรักษาอาหารไว้มีอาหารกิน
ดองของกินมีอยู่เพียบพร้อม
ดองแปรรูปอาหารรักษามีกินถนอม
ดองรู้พร้อมรักษาเรื่องกิน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความรัดพันรอบผูกรัก

รัดปักรักพันรอบไว้
เสียงแผดพันรัดตามใด
รัดไว้ด้วยเสียงด่าธอ

รัดไว้ด้วยรักจิกรัด
รักจัดรัดจากใจไหน
รัดไว้ด้วยกำลังกาย
รักสายผูกพันธ์หน้าเธอ(ลอยอยู่ตรงหน้า)

รัดไว้ด้วยธัมมะรงค์
รักตรงรัดรัดผูกมัด
รักรัดผูกพันธ์ใจสัตย์
รัดมัดคุณด้วยกรรมกำ
รักรัดรัดใจในมัดรัด
รัดรัดรักไว้ไม่เสื่อม
รัดรักคลายใดงำเงือม.
รัดเชื่อมรัดชงโยงใย

รักเอยรัดรัดของมัด
รัดจัดผูกเป็นรัดเหมา
รัดมัดสร้างปั้นแต่งเกา
รักเหมารัดรักรักเอยวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา

เวลานั้นเวลานี้มีความรู้
เวลาอยู่เวลาตายใครเลือกได้
เวลาน้อยเวลามากบุญบาปใคร
เวลานี้เวลาใจเวลาจง
เวลาที่เหลือน้อยทำกรรมมาก
เวลามากเหลือกำน้อยค่อยยั้งชั่ว
เวลาแค่เศษเวลาสนทำมัว
เวลาตัวตนมีแน่เสมอใด
เวลาทนเพราะทนทนอาจไม่ทน
เวลากุศลเพียงน้อยนิดหมดกำได้
เวลาบุญบาปแนวเลือกแน่แท้ใจ
เวลาใดจะสำคัญเหนือเวลา
เวลาที่ต้องพบมีต้องมีพบ
เวลาจบสพไม่มีไร้เรื่องผัง
เวลาเเสดงที่แน่แน่บทเยอะยัง
เวลาครั้งไร้บทบาทชาติจบจริง
เวลาดีก็ว่าดีก็ดีว่า
เวลาหว่านเวลาเพราะเวลาผูก
เวลาปลูกพืชผลดีก็งามสุข
เวลาทุกเวลานอนเวลายืน

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรงกันข้าม

หมดนั้นมีเต็มเต็มแล้วก็ย่อมมีหมด
สูงแล้วต่ำลดลดแล้วเพิ่มสูงใดหนา
ขึ้นแล้วลงได้ลงได้ขึ้นได้ใดนา
ใสแล้วขุ่นตาตาขุ่นแล้วใสใดคง
สวยกลับไม่สวยไม่สวยหรือมาสวยใดเปลี่ยน
หดแล้วยืดเพียรยืดแล้วหดสั้นท่านว่า
ไกลแล้วมาใกล้ใกล้แล้วมาไกลใจตา
ยาวแล้วสั้นว่าสายตายาวสั้นอันใด
ของแตกสลายนำมารวมได้ใช้ไร
ผิวแต่งตึงเรียบผลไม้เปลี่ยนเหี่ยวเน่างอมไหง
ความตายเกิดดับเกิดขึ้นเปลี่ยนแปรภาพใคร
ใหญ่กลับเล็กได้เล็กแล้วมาใหญ่ธรรมมา


วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

นิร

นิรทุกข์นิรโทษนิรภัย
นิรนัยนิรกายนิรผ่อง
นิรไกลนิรใกล้นิรกรอง
นิรมลนิรหมองนิรมา
นิรหน่ายนิรเหนื่อยนิรแนว
นิรแผ้วนิรพาลนิรผิด
นิรเรื่องนิรโรคนิรทิศ
นิรจิตนิรเจตนิรจง
นิรดีนิรชั่วนิรตน
นิรผลนิรพ่ายนิรหนา
นิรหมายนิรหมอกนิรตา
นิรหานิรเห็นนิรกรรม
นิรให้นิรหวลนิรหัด
นิรปรัชญ์นิรปันนิรป่า
นิรใจนิรจากนิรครา
นิรฐานิรฐานนิรทำ
นิรเนื่องนิรเหนี่ยวนิรหน่วง
นิรทวงนิรธรรมนิรไฝ่
นิรฝืนนิรฝึกนิรใคร
นิรใดนิรเดินนิรเดียน
นิรดาวนิรเดือนนิรแดน
นิรแผนนิรผังนิรไต๋
นิรเบียนนิรบิดนิรใบ
นิรใหญ่นิรเล็กหรื