วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ตรงกันข้าม

หมดนั้นมีเต็มเต็มแล้วก็ย่อมมีหมด
สูงแล้วต่ำลดลดแล้วเพิ่มสูงใดหนา
ขึ้นแล้วลงได้ลงได้ขึ้นได้ใดนา
ใสแล้วขุ่นตาตาขุ่นแล้วใสใดคง
สวยกลับไม่สวยไม่สวยหรือมาสวยใดเปลี่ยน
หดแล้วยืดเพียรยืดแล้วหดสั้นท่านว่า
ไกลแล้วมาใกล้ใกล้แล้วมาไกลใจตา
ยาวแล้วสั้นว่าสายตายาวสั้นอันใด
ของแตกสลายนำมารวมได้ใช้ไร
ผิวแต่งตึงเรียบผลไม้เปลี่ยนเหี่ยวเน่างอมไหง
ความตายเกิดดับเกิดขึ้นเปลี่ยนแปรภาพใคร
ใหญ่กลับเล็กได้เล็กแล้วมาใหญ่ธรรมมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น