วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

ก่อนและหลังการเกิดดับวับวุ้งวิ้ง

ก่อนเกิดสิ่งก่อนก่อนและเก่าก่อน
ก่อนและหลังต่างสิ่งใดหลังก่อนย้อน
หลังก่อนก่อนก่อนและหลังประโยชน์ใย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น