วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา

เวลานั้นเวลานี้มีความรู้
เวลาอยู่เวลาตายใครเลือกได้
เวลาน้อยเวลามากบุญบาปใคร
เวลานี้เวลาใจเวลาจง
เวลาที่เหลือน้อยทำกรรมมาก
เวลามากเหลือกำน้อยค่อยยั้งชั่ว
เวลาแค่เศษเวลาสนทำมัว
เวลาตัวตนมีแน่เสมอใด
เวลาทนเพราะทนทนอาจไม่ทน
เวลากุศลเพียงน้อยนิดหมดกำได้
เวลาบุญบาปแนวเลือกแน่แท้ใจ
เวลาใดจะสำคัญเหนือเวลา
เวลาที่ต้องพบมีต้องมีพบ
เวลาจบสพไม่มีไร้เรื่องผัง
เวลาเเสดงที่แน่แน่บทเยอะยัง
เวลาครั้งไร้บทบาทชาติจบจริง
เวลาดีก็ว่าดีก็ดีว่า
เวลาหว่านเวลาเพราะเวลาผูก
เวลาปลูกพืชผลดีก็งามสุข
เวลาทุกเวลานอนเวลายืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น