วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเอง

ความเปลี่ยนลงความเปลี่ยนขึ้นทุกขณะจิต
ความเป็นมิตรความเป็นมรรคที่เปลี่ยนผัน
ความแปรไปตามเหตุแห่งปัจเจกวัน
ความผกผันที่อันใดใครเปลี่ยนคน

ความเปลี่ยนแปลงที่ปกปิดหรือที่เปิด
ความเปลี่ยนเกิดความเปลี่ยนตายสุดทางนั้น
ความแปลไปความเปลี่ยนใจของใครกัน
ความเป็นนั้ันเป็นอย่างนั้นนั่นแน่นอน

ความเปลี่ยนปลงความเปลี่ยนใจได้ทุกสิ่ง
ความเปลี่ยนจริงความเปลี่ยนหนักจักต้องเปลี่ยน
ความแปลปรวนความเปลี่ยนไปความผิดเพี้ยน
ความเปลี่ยนเวียนเจียนหมดลมโอกาสใคร

ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนเป็นเห็นความเปลี่ยน
ความเปลี่ยนเรียนความเปลี่ยนรู้เป็นธรรมขันธ์
ความเปลี่ยนมากเปลี่ยนพริบตาดับฐานันด์
ความเปลี่ยนน้อยค่อยๆหมั่นเพียรมีจริง

ความเปลี่ยนใจของร่มไทรแลร่มโพธิ
ความเปลี่ยนโผความเปลี่ยนภาพสุขทุกข์นั่น
ความเปลี่ยนรักความเปลี่ยนเกลียดสมใจพลัน
ความแปลปั่นความแปลปลุกความเปลี่ยนปวง

ความเปลี่ยนกายเปลี่ยนสังขารวันคนใหม่
ความเปลี่ยนไปในเวทนานั้นแปลผัน
ความเปลี่ยนไปในสัญญาสัญญีวัน
ความแปรนั้นวิญญามั่นจองจำใด


ความเปลี่ยน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น