วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ได้รอยเท้าอะไร

เอาชนะได้ช้างนะตัวมันใหญ่
เอามณะได้ม้าไงไวเร็วรี่
เอาคณะได้ควายไปไถนาที
เอาวนะได้วัวขี่สบายไป


สชนะ
สมณะ
สคณะ
สวนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น