วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยุให้คนอื่นเขาทำบุญ

ยุเขาให้เขามีใจในปล่อยๆ
ยุตัวเราแบไม่กำยึดใดไว้
ยุให้เขาเรื่องเราเราอย่ายุ่งใจ
ยุตัวเราไม่วุ่นใจกรรมมีจริง

ยุให้เขาทำใจเนารับไม่ได้
ยุตัวเรารับไม่ได้ต้องให้สิ่ง
ยุตัวเขาให้แน่เราบนความจริง
ยุตัวเราทำความจริงแต่ไม่ตาย


ยุให้เขาทำธรรมในไม่ผิดศีล
ยุตัวเราอย่าทำผิดศีลจริงได้
ยุให้เขาเรื่องเราไม่ทำใจ
ยุเราให้ไม่โกงใจเราทำทำ

ของบางอย่างตนเองทำได้แต่ถ้าคนอื่นทำรับไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น