วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

หมิ่นหมิ่นเหม่เมตตายามาตรานะ

หมิ่นหมิ่นเหม่เมตตายามาตรานะ
กฏกำจะมากรรมกฏบทบาทให้
หมิ่นหมายตราอนาคตต้องทำไร
หมิ่นเกือบใกล้ในเกือบตกหมกกำกำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น