วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไม่ยิ้มหรือยิ้ม

ยิ้มแปลว่ามีสุขหรือทุกข์หนา
ยิ้มบอกว่าสบายดีหนี้แน่หรือ
ยิ้มบอกว่ามากความสุขอันใดฤา
ยิ้มบอกคือความเป็นสุขรับแขกจริง
ยิ้มบอกไรใจบอกดียิ้มจิตใจ
ยิ้มบอกใครในอัตตาของเขานั่น
ยิ้มมุมปากมากมุมบอกด้านใดกัน
ยิ้มกว้างๆเห็นใจฉันในใจเธอ
ยิ้มหุบๆไม่ตะครุบกิเลสกับ
ยิ้มตอนหลับปรับสิ่งใดในสังขาร
ยิ้มน้อยๆค่อยๆยิ้มกรุ้มกริ่มการ
ยิ้มนานๆผ่านอุราอะอารัย
ยิ้มจุ๊บๆยุบหยุมหยิมหยุดใยยะ
ยิ้มจริงจ้ามาเพื่อยิ้มพริ้มใจใส
ยิ้มนะจ๊ะเห็นเธอสุขฉันสุขใจ
ยิ้มไม่ไขไม่ยิ้มคลายในเวลา

ธิดาแห่งสปาต้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น