วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ธรรมาอภิบาลสถานถิ่น

ธรรมาอภิบาลสถานถิ่น
ธรรมอาจินต์ภูบาลสถานฝ่าย
ธรรมพิสุทธิ์ดุจสะกาวพราวสะกาย
ธรรมาใดใสนราสถาพร

ธรรมกลางร่างกาลทะยานญัติ
ธรรมมะกัดกิจใดหัวใจกร่อน
ธรรมกาลผ่ายทางประเพลงพร
ธรรมอุดรพรสุดาธนาดล

ธรรมดาเช่นนี้เอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น