วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

มีหรือ

มีอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้น
เพียงสิ่งสรรค์วันสิ่งใสในสุขศรี
ใจเด่นดาใจแจ่มเดือนใจบายดี
เท่าเดิมที่หรือหนี้เติมเพิ่มเพื่อไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น