วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไม่เห็นมีอะไรมีตัวตนที่แท้จริง

ไม่เห็นอดีตไม่เห็นปัจจุบันไม่เห็นอนาคต
ไม่เห็นลดไม่เห็นเพิ่มไม่เห็นขันธ์
ไม่เห็นร้ายไม่เห็นดีไม่เห็นวรรณ
ไม่เห็นฉันท์ไม่เห็นธงไม่เห็นเธอ

ไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นหลอก
ไม่เห็นบอกไม่เห็นบทไม่เห็นขั้น
ไม่เห็นเหตุไม่เห็นมีไม่เห็นกัน
ไม่เห็นทันไม่เห็นทางไม่เห็นทา

ไม่เห็นเจ็บไม่เห็นปวดไม่เห็นหรอก
ไม่เห็นกลอกไม่เห็นเกิดไม่เห็นหาย
ไม่เห็นตายไม่เห็นป่วยไม่เห็นปลาย
ไม่เห็นคล้ายไม่เห็นตนไม่เห็นความ

ไม่เห็นหัวไม่เห็นหางไม่เห็นสัตว์
ไม่เห็นขัดไม่เห็นขวางไม่เห็นขัง
ไม่เห็นเครื่องไม่เห็นคิดไม่เห็นมัน
ไม่เห็นมั่นไม่เห็นหมายไม่เห็นเมืองจบเรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น