วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

แบก

กำก่อนแบแบแล้วกำจำจิกรัด
แบปล่อยทัศน์ปรัชญะปะแบไว้
แบไว้แบปล่อยไว้ปล่อยประโยชน์ใคร
กำเอาไว้ในกำแบทำแบกำ

กำบุญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น