วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความต่างกันด้วย

ความต่างกันด้วยอสังหาริมทรัพย์
ความต่างกันด้วยคำศัพย์วาทะสรรค์
ความต่างกันด้วยกตัญญุตาจรรย์
ความต่างกันด้วยโมหันต์มั่นทำมา
ความต่างกันด้วยความรู้คู่ธรรมมาตร
ความต่างกันด้วยเชื้อชาติและพงษา
ความต่างกันด้วยความคิดอนิจจา
ความต่างค่าของเวลาน่าคิดจริง
ความต่างเครื่องเรื่องขุ่นข้องในชีวิต
ความต่างกิจความต่างก่อความตกกลั่น
ความต่างแท้ที่ดวงใจวรรณะวัน
ความต่างขั่นวันติดค่าวรรณาคน

ที่ีที่ไม่มีความต่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น