วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

สุขาวดีแดนใดใกลสุดฟ้า

สุขาวดีแดนใดไกลสุดฟ้า
สุขาตาสุขทำมาแสนสุขสวย
สุขคติพบคำตอบหมูในอวย
สุขโขรวยแสนสุขโขโอ้หนอบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น