วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ระยะเวลา

ระยะเวลาสถานกรรม
ระยะธรรมระยะธายะลาท่อง
ระยะทุกข์ระยะทางสังเวชตรอง
ระยะของสิ่งใดๆในโลกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น