วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

เวลาที่ต่างกันในการนับ

เวลาหนึ่งวันคือยี่สิบสี่ชั่วโมง
เวลาหนึ่งวันในสวรรค์เท่ากับร้อยปีมนุษย์นั่น
เวลาหนึ่งวันนรกเท่ากับหนึ่งร้อยปีมนุษย์กัปล์
เวลาสิบห้านาทีสวรรค์เท่ากับเท่าไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น