วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

พบพระ

พบพระเพริ้ดแพรวพรายพิศ
พบพิศเพ่งพักต์พรายผ่อน
พบพริ้มเพลงพราวแพรวพร
พบพรพิมพ์พุทธผุดใน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น