วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทายาท

ทะทหารฐานทะยาถ้าหยายง
อาทนลงตรงจุดทาสทายาดท่อง
ยารักษาหัวใจญาติปู่ย่าครอง
ทะทาสถ่องท่องความรักความภักดี


ไม่มีใครอยากเป็นทาส.....แป้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น