วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปรารถนา

ปราปะปรัชญะนะปะใดให้
ระลดใจไหลระนะรสธรรมผง
ถะถุงธรรมด่ำดิ่งดุจสุดธรรมธง
นาบุญหลงพงษ์บุญเหลือเพื่อสุขจริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น