วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฐานันดร

ฐานันดรถอนนันท์ดาฐานะใด
นันตะไลยในตะลันอันไตรรักษ์
ดรเอกอุดุเอกอรอุดรพัก
เหนือโลกหลักพักเอกอรอุดรใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น