วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

สังเวชนียสถาน

สังสารวนสนสาระวังสั่งสาระวน
เวชพึ่งพลคนพึ่งทางสังเวชได้
นียะนัยในในนะฉไหนคลาย
สถานใดไร้สถานาพาผ่องพล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น