วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

นาฏบุตร

นะนานะในนานะในนานา
อายายาอายตนะในไหน
ฏะปะตักที่ปักปักปักสิ่งใด
บุตราใบออกดอกผลเป็นคนคน

นาบุญดีดสีตีเป่า

นาบุญยารักษาโรคา
นาบุญยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น