วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

เพียงถวายดอกไม้งามนั้นสุดง่าย

ถวายดอกไม้แด่พระพุทธามหาเจ้า
ถวายเจ้าแสนง่ายหรือยากหนา
ถวายชีพถวายชาติพระพุทธา
ถวายค่าของความรักความภักดี

ถวายลูกแสนรักพุทธชาติ
ถวายอาสน์องค์เลิศพุทธเพริดศรี
ถวายชีวิตพุทธราชทาสความดี
ถวายที่ถวายเทิดประเสริฐจริง

ในความง่ายของความยากในความยากของความง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น