วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับไม่ได้ ก็........ล่วง

ความสวยงามที่สวยในใสคำรณ
ความใสคนบนสรรค์ความงามขอบขันธ์
ความสวยในสิ่งใดของยามต่างกัน
ความสวยพลันดับสลายในมาตรา

ความสวยคงพงษาครามพระสามเคลือน
ความใสเยือนพระเตือนตาพลาผัน
ความสวยตาในโลกาฆ่าจริงวัน
ความใสอันพระผันไปในสวยยล

ความสวยจริงพระสิงใจปราศัยแจง
ความใสแวงพระแสงภางค์สุทางเช่น
ความสวยลาพระหนาซวยม้วยหมกเพ่น
ความใสเย็นพระเห็นทรวงพระหวงซาง

ความสวยคือทุกสิ่งส่งพงษ์เทพสวย
ความใสช่วยความสวยใช่ความไร้ค่า
ความสวยใจความใสด้วยรวยเงินตรา
ความสวยตราความค่าสวยสรวยจัง

ความสวยคนความคนสวยสวยเลือกได้
ความสวยตายสบายม้วยความซวยหา
ความสวยงามประกวดการกรรมการด่า
ความสวยค่าที่ความสวยช่วยอาลัย

เลือกตั่งหรือแต่งตั่งมาน่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น