วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับไม่ได้

รับไม่ได้ได้ไม่รับจับไม่ได้
รับแต่ร้ายใยแต่งเลอะเยอะจริงขันธ์
รับได้หรือรับสิ่งใดของใครกัน
รับได้นั่นไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใคร

อนุภาค มหภาครับไม่ได้. ให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น