วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

บางส่ิ่งที่บางคนต้องการอีกคนอาจไม่ต้องการ

บางส่ิ่งที่บางคนต้องการอีกคนอาจไม่ต้องการ
บางผ่านขารเป็นสิ่งเพื่อเหนือความต่าง
บางอย่างความคิดบอกสิ่งจองทาง
บางอย่างสร้างกุศลนับทับทวี
บางสิ่งอกุศลคิดผิดตลอด
บางอย่างกอดกำกายไม่เหมือนจิต
บางเรื่องของเรื่องใหญ่กระจิ้ดริด
บางอย่างผิดกลับคิดถูกปลูกของใคร

เราไม่เห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น