วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไม่ต้อนะไม่ต้อนรับไม่ต้อนให้ไม่ต้อนหา

ไม่ต้อนคราไม่ต้อนเข็ญไม่ต้อนขู่

ไม่ต้อนกอดไม่ต้อนรัดไม่ต้อนรู้

ไม่ต้อนสู้ไม่ต้อนสนไม่ตามใคร

ต้อนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น