วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตีจาก

ตีให้จากตีให้พรากตีถูกผิด
ตีให้ติดตีให้แตกแหลกแหล่งไหน
ตีให้จากเขามาพรากของสิ่งใด
ตีให้ไร้ตีให้รวมตีให้ลาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น