วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

จักรกล

จักรของกลกลของจักรมักประเสริฐ
จักรที่เกิดธรรมที่ก่อหล่อเลี้ยงฉันท์
กลจักรแห่งวิริยารับผลวัน
กลจักรกันเคลื่อนจักราประชาดี

จักรแห่งกลไม่กลจักรพักสืบต่อ
จักรที่ก่อหมุนทำมาเพียรผ่านผัน
จักรกลจิตจิตจะต้องสัมมาวัน
กลจักรพลันจิตจักรแต่งแฝงนำทาง

จักรกลจักวิมังสะละตรงสิ่ง
จักรกลจริงต้องขยับความสุขสันต์
กลจักรไรขนาดใหญ่เล็กน้อยวัน
กลจักรผันไม่ขยับขับกลไกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น