วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความเคลื่อนไหวของชีวิต

ความเคลื่อนไหวในไหวติงวิ่งและหมุน
ความเคลื่อนบุญความเคลื่อนบาปฉาบแสงสรรค์
ความเคลื่อนได้ความไม่ตายสิ่งใดกัน
ความเคลื่อนขันธ์คนมนุษย์เคลื่อนเทวา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น