วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปรารภความเพียรเผากิเลสของตัวเรา

ปรารภความเพียรเผากิเลสของตัวเรา
ปรารภความเพียรเผาของตัวฉัน
ปรารภความเพียรร้ายของใครกัน
ปรารภความเพียรหมั่นท่านสิ่งใด

ปรารภความเพียรรักได้ความรัก
ปรารภความเพียรโลภโลภะหนา
ปรารภความเพียรโกรธริษยาครา
ปรารภความเพียรว่าโมหาครอง

ปรารภความเพียร

กิเลสานุสัย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น