วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

กระดูก

กระดูกนั้นมีค่าปัญหาเกิด
กระดูกเลิศมีคุณค่าครอบสิ่งใน
กระดูกแท้ที่ระลึกกระดูกใคร
กระดูกไหนกระดูกแท้กระดูกคง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น