วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฟังเสียงหัวใจของตนเองเถอะอย่าไปฟังคำใครคนใดคนหนึ่ง

ฟังเสียงหัวใจของตนเองเสรีสิทธิ์
ฟังที่จิตใจแน้แท้ของตนได้
ฟังที่เสียงแห่ห่อมล้อมนำไป
ฟังเสียงใจในอัตตาของตนตน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น