วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

สลดสังเวช


สาลดลดกิเลศนะสลดลด
ลดในโกรธลดในรักลดโลภหนา
สังล้างความงังงงความโง่ลา
เวชเวลาพาหะนากายาใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น