วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศศักดิ์ดาประกาศิตมหิทธิเดช

ประกาศศักดิ์ดาประกาศิตมหิทธิเดช
ประกาศเจตนารมณ์คมคราต้องเหมือน
ประกาศเนตรจำนงค์จงจิตคิดค่าคำเตือน
ประกาศรักเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่และเจ็บแลตาย

ประกาศเทพเทวศรัทาสัทถาสุขทุุก
ประกาศทุกข์ถ้อยกระทงพระหลงจะเลื่อน
ประกาศมนุษย์สุดประเสริฐพระผู้มาเยือน
ประกาศเพื่อนคนระความยามล้ำคราระคาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น